Stiftelsesklagenemnda

Informasjon om vedtak truffet av Stiftelsesklagenemda vil bli lagt ut her.

Stiftelsesklagenemnda er oppnevnt frem til 1. juli 2019 og består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

  • Leder: Fylkesnemndsleder Hanne Ombudstvedt, Ski
  • Varamedlem: Professor Johan Giertsen, Bergen
  • Medlem: Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
  • Varamedlem: Leder Anne Danielsen Wood, Bærum
  • Medlem: Forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
  • Varamedlem: Professor Morten Øgård, Kristiansand

Link: https://lottstift.no/stiftelsestilsynet/klage/