Sparebankforeningen og sparebankstiftelser

Sparebankforeningen og Stiftelsesforeningen har inngått en samarbeidsavtale for å videreføre et tett og forpliktende samarbeid på de områder hvor medlemmene i de to foreningene har felles interesser.

Sparebankforeningen tilbyr medlemskap kun til sparebankstiftelser, mens Stiftelsesforeningen tilbyr medlemskap for alle norske stiftelser, herunder også sparebankstiftelser.

Det er et klart mål fra begge organisasjoner at man i viktige spørsmål som angår stiftelsene bestreber seg på å framstå samlet og koordinert som representanter for stiftelsessektoren samlet. Samlet vil partene kunne tilby stiftelsene kompetanse, og en hensiktsmessig oppfølging mot myndighetene om rammevilkår.