Rapport om en mer effektiv regulering av europeisk filantropi

DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe og European Foundation Centre i Brussel har utarbeidet en rapport om en mer effektiv regulering av europeisk filantropi.

Se vedlagte pressemelding og rapport. Enlarging the Space for European Philanthropy joint EFC DAFNE study 2018

20180116 EFC_DAFNE PRESS RELEASE_Philanthropy demands a level playing field in Europe

Mette Nielsen

Mette Nielsen er engasjert i administrasjonen til Stiftelsesforeningen.