Presentasjon – Forslag til ny stiftelseslov

Stiftelsesforeningen skal gi sin høringsuttalelse til forslag til ny stiftelseslov innen               30. januar 2017. Alle medlemmer var invitert til å gi sine innspill tirsdag 22. november 2016, og innspillene som fremkom ble notert og hensyntas i høringsuttalelsen.

Presentasjon fra seminaret finner du her

Mette Nielsen

Mette Nielsen er engasjert i administrasjonen til Stiftelsesforeningen.