Museer

Møte i Museumsforbundet 22. april 2016 i Bergen

Du finner daglig leder Bjørn Øiulfstad’s presentasjon om revisjon av stiftelsesloven    Her