Møter

Presentasjon fra Stiftelsestilsynets konferanse i Førde 26. april 2017

Stiftelsesforeningen var representert på Stiftelsestilsynets konferanse i Førde 26.april 2017. Daglig leder Bjørn O. Øiulfstad holdt dette foredraget på konferansen:

Stiftelseskonferansen i Førde 26.04.17

 

Konferanse  i Wien 12. april 2016                                                                                                                                                                           «Culture and science funding today»      

Stiftelsesforeningens daglige leder Bjørn Øiulfstad holdt foredrag på konferansen med denne presentasjonen Vienna – Wittgenstein – 12.04.16

BI styreseminar 28. januar 2016

Stiftelsesforeningen arrangerte i samarbeid med BI og Stiftelsestilsynet et seminar 28.01.16.  Temaet var Kapitalforvaltning i stiftelser. Seminaret var svært vellykket med god oppslutning og spennende foredragsholdere. Et par av foredragene finner du her

Foredrag styreleder Hans Jørgen Stang, Stiftelsesforeningen

Foredrag daglig leder Bjørn Øiulfstad, Stiftelsesforeningen

Åpne seminarer

I forbindelse med årsmøte i Stiftelsesforeningen 19. april 2017 arrangeres det et åpent seminar. Tema og innhold vil bli publisert senere.

Den europeiske stiftelsesdagen vil i år bli arrangert for fjerde gang. Dato for møtet er 19. oktober 2017. Tema og innhold vil bli publisert senere.

Stiftelsesdagen
Hvert år i oktober markerer stiftelseforeninger over hele Europa den europeiske stiftelsesdagen. Gjennom en felles markering over hele Europa ønsker vi å skape interesse for det samfunnsnyttige arbeidet stiftelser bidrar med til fellesskapet.

Årsmøte 2017
Årsmøtet avholdes 19.april 2017 på Litteraturhuset i Oslo. Nærmere informasjon følger senere.

Styremøter
Styremøter våren 2017:
14.februar 2017
21. mars 2017

Andre møter
Under denne fanen vil vi informere om møter og seminarer som kan være interessante for stiftelser.