Medlemmer

Informasjon om noen av medlemmene i Stiftelsesforeningen:

Stiftelsen Fossumkollektivet                                                                                                                        Stiftelsen Fosummkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge med et rusmiddelproblem i alderen 15 – 30 år fra hele landet. Fossumkollektivet har i dag ca. 100 behandlingsplasser fordelt på ni ulike avdelinger i 4 fylker.                                                            Les mer på www.fossumkollektivet.no

Nordeastiftelsen                                                                                                                               Stiftelsen Nordea Bank Norges pensjonister har som hovedformål å gi økonomisk bidrag til Nordea Pensjonistforening Norge, herunder til deres aktiviteter for sosialt og kulturelt fellesskap. Les mer om Nordeastiftelsen

Gjensidigestiftelsen                                                                                                      Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og største eier av Gjensidige Forsikring ASA. Stiftelsen deler hvert år ut omtrent 200 millioner kroner til gode formål og prosjekter. Les mer om Gjensidigestiftelsen.

Sparebankstiftelsen DNB                                                                                                   Sparebankstiftelsen DNB er Norges største sparebankstiftelse, og bruker overskuddet de får fra aksjene i DNB til allmennyttige formål. Les mer om Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen Fritt Ord
Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Stiftelsen deler ut omtrent 100 millioner i året til prosjekter i Norge og utlandet. Les mer om Fritt Ord.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane                                                                         Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og nyttar overskuddet frå bankdrifta til å vidareføre sparebanktradisjonane gjennom gåver til allmennyttige føremål i/for Sogn og Fjordane fylke.                                                                            Les meir om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Unifor – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater                      UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.  Oversikt over stiftelsene finner du her: UNIFOR stiftelser   Les mer om Unifor her: www.unifor.no

Kirkens Sosialtjeneste                                                                                                                        Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet.  Les mer her: www.kirkenssosialtjeneste.no

Bergesenstiftelsen                                                                                                          Bergesenstiftelsen har som formål å fremme allmennyttige prosjekter. Vi støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.  Les mer her: www.bergesenstiftelsen.no

JOIN good forces                                                                                                                                        JOIN good forces arbeider gjennom enkeltpersoner, kirker, organisasjoner og myndigheter for å bringe hjelp, samt styrke menn, kvinner og barn i skjøre stater som prøver å reise seg igjen etter krig og konflikt. Vi er effektive og dedikerte med en evne til å reagere raskt og effektivt på nye utfordringer, ofte på grasrotnivå. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. JOIN arbeider i dag i DR Kongo, Kenya og Sør-Sudan.                             Les mer her: www.joingoodforces.no

Førdefestivalen                                                                                                                      Førdefestivalen vert arrangert kvart år i første halvdel av juli. Den er det største fleirkulturelle musikkarrangementet i Norge. Første festivalen vart arrangert i 1990. Festivalen tilbyr eit variert program med konsertar, kurs, utstillingar, barneaktivitetar og turar. Kulturhuset Førdehuset er hovudarena for dei mange konsertane, men festivalen har òg samarbeid med med andre kulturinstitusjonar,hotell og kyrkjer om arrangement under festivalen. Den vakre Vestlands­naturen dannar ei unik ramme om festivalen. Festivalen presenterer etnisk musikk frå heile verda. Vi ynskjer å la publikum få oppleve noko av det fantastiske mangfaldet av musikk-kulturar og -tradisjonar som finst på kloden vår.  Les mer her: www.fordefestival.no

Stiftelsen Karibu                                                                                                                                    Karibus formål er å bidra til at alternative stemmer fra det globale Sør, knyttet til spørsmål om global rettferdighet, kommer fram og blir hørt.  Vi yter finansiell støtte til og strategisk samarbeid med nettverk i Latin-Amerika, Asia, Midtøsten og Afrika som med analytisk innsikt, moralsk mot og strategisk klarhet arbeider for å skape en rettferdig verden.          Les mer her: www.karibu.no

Kavlifondet                                                                                                                                                    Kavli er det eneste næringsmiddelkonsernet i Norge som deler ut overskuddet til gode formål. Overskuddet i Kavli Holding AS som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål.  Les mer her:  www.kavlifondet.no