Stor interesse for seminaret for stiftelser

Torsdag 19. oktober arrangerte Stiftelsesforeningen i samarbeid med Handelshøyskolen BI seminar for stiftelser i anledning den europeiske stiftelsesdagen 1. oktober. Tema for seminaret var Kapitalforvaltning. Seminaret ble avholdt på BI, Nydalen i Oslo. Interessen blant stiftelser var stor med over 100 deltagere og spennende foredragsholdere.

Daglig leder Bjørn O. Øiulfstad presenterte ny stiftelseslov med konsekvenser for stiftelser og styrene. Presentasjonen finner du her.

Øvrige presentasjoner fra seminaret fås ved å kontakte daglig leder Bjørn O. Øiulfstad, 947 81560 eller bjorn@advoiulfstad.no

Mette Nielsen

Mette Nielsen er engasjert i administrasjonen til Stiftelsesforeningen.