Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser

 

Velkommen til Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i små og mellomstore  stiftelser

Torsdag 1. februar 2018 kl 09:30 – 15:00, BI Nydalen Oslo

Påmeldingsfrist 20. desember, det er begrenset antall plasser

 Å lede eller sitte i styret i en stiftelse er et ansvarsfullt oppdrag. Det har så langt vært lite tilbud innen praktisk opplæring og kompetanseheving på dette feltet. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets rolle i stiftelser, saksbehandling, de nye personvernreglenes betydning, samt kapitalforvaltning og effektevaluering av utdeling. Kurset er myntet på små og mellomstore stiftelser, og det vil bli satt av tid til å stille spørsmål. Seminaret gir også fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaring med andre stiftelser. Seminarkurset er utviklet i samarbeid med Stiftelsesforeningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Deltakeravgift er kr 4500 (inkludert kaffe og lunsj)

Påmelding:     HER

Webside:  HER

PROGRAM  (med forbehold om endringer)

0930 – 1000         REGISTRERING OG KAFFE
1000 – 1145

 • Introduksjon – dagens program og mål
 • Styrets rolle og ansvar, Professor Tore Bråthen, BI
 • Hva innebærer de nye personvernreglene (GDPR) for stiftelser? Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, BI
 • Valg av styremedlemmer, kompetanse, fremgangsmåte og habilitet, Advokat Bjørn O. Øiulfstad , daglig leder Stiftelsesforeningen
 • Hvordan sikre at stiftelsen oppfyller sitt formål? Effektevaluering av stiftelsers støtte – Utforming av søknader og etter evaluering av donasjoner, Professor Caroline D Ditlev-Simonsen, leder av BI senter for stiftelser
   

1145 – 1230         LUNSJ

1230 – 1500

 • Hvordan forvalte stiftelsens kapital? Kapitalforvaltning i mindre stiftelser – konkrete alternativerAdm. dir Hans Jørgen Stang, UNIFOR
 • Hva innebærer NOU 2016:21 Forslag til stiftelseslov? Stipendiat Inger Julie Aasland, BI, medlem av Stiftelseslovutvalget
 • Aktuelle problemstillinger for stiftelser i dag  Øystein Fosstvedt  Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Panel: Hva er stiftelsers største utfordringer i dag? Debatt, spørsmål og svar
 • Oppsummering og avslutning

 

Fordragsholdere:

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Han har bl.a. skrevet læreboken “Selskapsrett” og fagartikler om stiftelser. Han er norsk redaktør i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), og redaktør for selskapsrett, herunder stiftelsesloven, i Norsk lovkommentar. Han er mye brukt som foredragsholder om stiftelser rettsforhold. For mer informasjon, se HER

Irina Eidsvold-Tøien er førsteamanuensis med doktorgrad innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Hun har tidligere jobbet som juridisk direktør for komponistorganisasjonen TONO, og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som hovedområde. For tiden er hun fagansvarlig for GDPR-undervisningen ved Handelshøyskolen BI. For mer informasjon, se HER

 

Caroline D Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI senter for stiftelser. Hun har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet og stiftelser. De siste årene har hun blant annet arbeidet med effektmåling i stiftelser, f.eks. på oppdrag fra ExtraStiftelsen og GjensidigeStiftelsen. Hun er medlem i Stiftelsesklagenemda. For mer informasjon, se HER

Bjørn O. Øiulfstad er advokat og har i flere år arbeidet med jus relatert til forretnings- og foreningsvirksomhet. Han har også hatt lederstillinger i verdipapirinfrastrukturen i Norge, vært kapitalforvalter i Storebrand, og arbeidet som rådgiver i forbindelse kjøp og salg av virksomheter. Han er nå daglig leder i Stiftelsesforeningen. For mer informasjon, se www.stiftelsesforeningen.no

Hans Jørgen Stang er adm. direktør UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. UNIFOR forvalter i dag tilsammen mer enn 230 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU. Stang er utdannet porteføljeforvalter fra NHH, og han har en MBA fra USA. Han har tidligere arbeidet i blant annet Kreftforeningen og McDonald’s Norge. For mer informasjon, se www.unifor.no

Inger Julie Aasland er stipendiat ved Handelshøyskolen BI. Hun arbeider med en doktoravhandling om forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Aasland var medlem av lovutvalget som la frem forslag til ny stiftelseslov høsten 2016 (NOU 2016: 21). Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH. For mer informasjon, se HER

Øystein Fosstvedt er seniorrådgjevar Lotteritilsynet. Han er jurist og har arbeidet i Stiftelsestilsynet siden 2005. Han er nå ansvarlig for forvaltningsområdet i Stiftelsestilsynet. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001, og er et statlig direktorat og tilsyn som forvalter og kontrollerer private lotteri og statlige pengespill. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for pengespill og lotteri i Norge. For mer informasjon, se www.lottstift.no

For spørsmål om programmet, kontakt caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no

BI Senter for stiftelser

Office address: Nydalsveien 37, 0484 Oslo
Postal address: NO-0442 Oslo, NORWAY

 

Denne mailen er sent til e-post adressen i Proff registeret under stiftelser. For å slette email adressen fra 

Mette Nielsen

Mette Nielsen er engasjert i administrasjonen til Stiftelsesforeningen.