Aktiviteter og handlingsplaner

Styret vedtok i 2018 en ny strategi og målsetning for Stiftelsesforeningen i perioden 2018-2020. Dokumentet kan lastes ned her:Strategi og handlingsplan 2018-2020