Vellykket seminar for stiftelser 17. april 2018

I forbindelse med årsmøtet i Stiftelsesforeningen ble det avholdt seminar for stiftelser tirsdag 17. april 2018 på Litteraturhuset i Oslo. Det var ca 70 deltagere.

Det ble holdt foredrag innen tidsaktuelle temaer for stiftelser, bl.a. nye personvernregler, habilitet i styrerommet og saker fra stiftelsesklagenemnda. Det ble også gitt en presentasjon av stiftelsen Partnership for change og deres arbeid i Etiopia.

I årsmøtet ble Finn Moe Stene fra Sparebankstiftelsen Tingvoll valgt som nytt styremedlem for 2 år i Stiftelsesforeningen.