Seminar for stiftelser i Trondheim

Sammen med Thomas Angels Stiftelser, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse, Adolf Øiens Fond og Sparebank 1 SMN, arrangerer Stiftelsesforeningen seminar for stiftelser i Trondheim 18. januar 2018. Se invitasjonen her.

Seminaret er gratis.

Påmelding sendes direkte til undertegnede bjorn@advoiulfstad.no innen 10. januar 2018

 

Med vennlig hilsen

STIFTELSESFORENINGEN /

THE ASSOCIATION OF NORWEGIAN FOUNDATIONS