BI-seminar for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser

bi-seminar

Velkommen til seminarkurs for styremedlemmer og daglige ledere i stiftelser. Tema: Ledelse og kapitalforvaltning i stiftelser. Tid: Torsdag 2. februar 2017 kl. 08.30-16.00. Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo.

Å sitte i et styre eller å lede en stiftelse er innebærer ansvar og det er viktig å være oppdatert både på dagens og morgendagens forventninger og muligheter. Det stilles stadig større krav til styremedlemmer ledere i stiftelser. NOU 2016:21 Stiftelsesloven foreslår dessuten endringer i dagens regler, spesielt knyttet til kapitalforvaltning. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om styrets og daglig leders rolle vedrørende drift, med fokus på ansvar og forvaltning av stiftelsens kapital. Handelshøyskolen BI vil dele sin lange erfaring og solide kunnskaper innen dette feltet, og foredragsholdere vil være eksperter innen sine områder. Seminarkurset er utviklet i samarbeid med Stiftelsesforeningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Program og påmelding her.

 

 

BI Senter for stiftelser

Email Stiftelseskunnskap@bi.no

Office address: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Postal address: NO-0442 Oslo, NORWAY

 

 

 

 

Mette Nielsen

Mette Nielsen er engasjert i administrasjonen til Stiftelsesforeningen.