Daglig leder

Daglig leder Bjørn Øiulfstad
Daglig leder Bjørn Øiulfstad

Advokat Bjørn O. Øiulfstad er daglig leder i Stiftelsesforeningen siden 2013. Han har erfaring fra advokatvirksomhet og verdipapirmarkedet.

Han har også kompetanse knyttet til kraftsektoren, og rettsområdene selskapsrett og verdipapirrett. Øiulfstad har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1984.