DAFNE

Stiftelsesforeningen er medlem av Dafne som er en europeisk paraplyorganisasjon for stiftelsesforeninger. Dafne har mye av virksomheten rettet inn mot EU og Kommisjonen i Brussel, samt internasjonalt arbeide knyttet til stiftelser.

Mer informasjon om Dafne her:

www.dafne-online.eu

DAFNE vision and strategic DRAFT 2016