Bli medlem

Medlemskontingent bortfaller for innmeldinger i perioden november og desember 2018

Hvorfor bli medlem av Stiftelsesforeningen?

Foreningen er en interesseorganisasjon for stiftelser, og er stiftelsens talerør overfor myndighetene i spørsmål om rammevilkår. Gjennom et medlemskap i Stiftelsesforeningen får medlemmene tilgang på informasjon om drift av stiftelser, invitasjon til kurs og møter som omhandler tema som er interessante for stiftelser. En av foreningens viktige målsetninger er å skape gode arbeidsforhold for stiftelser.

Årsmøtet i Stiftelsesforeningen har åpnet opp for at også rådgivere til stiftelser (eksempler er kapitalforvaltere, advokater, revisorer og kommunikasjonsrådgivere)  kan bli medlem av foreningen, som assosiert medlem.

Juridisk bistand
Medlemmer av Stiftelsesforeningen kan som en del av medlemskapet og i et rimelig omfang få bistand i konkrete saker fra foreningens daglige leder.

Kontingent
Medlemskontigenten regnes ut i fra stiftelsens egenkapital i årsregnskapet etter følgende satser (2017):

Forvaltningskapital NOK Kontingent NOK
 inntil 10 millioner 550
fra 10 millioner t.o.m. 25 millioner 1.650
fra 25 millioner t.o.m. 100 millioner 4.950
fra 100 millioner t.o.m. 500 millioner 13.200
fra 500 millioner t.o.m. 1 millard 30.800
Over 1 milliard 44.000

 

Ønsker du å bli medlem av Stiftelsesforeningen, fyll ut skjemaet under:

Navn på stiftelse (obligatorisk)

Navn på kontaktperson (obligatorisk)

Stiftelsens adresse (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post til kontaktperson (obligatorisk)

Stiftelsens hjemmeside/nettside (obligatorisk)

Stiftelsens egenkapital (obligatorisk)

Type stiftelse:

AllmennyttigAktivitetsstiftelse (eks helseinstitusjon)MuseumForskningFinans- eller sparebankstiftelseNæringsdrivende

Stiftelsens formål (gi en kort beskrivelse)

Melding