Hva forbinder nordmenn med stiftelser?

 

BI har gjennomført en undersøkelse om hva nordmenn forbinder med stiftelser. En kort beskrivelse av resultatene fremgår i vedlagte dokumenter:

2016_Stiftelsesstudie_nordmenns holdninger 20160405_Senter for stiiftelser holdninger og kunnskap om stiftelser

20160405_Senter for stiiftelser holdninger og kunnskap om stiftelser

Stor oppslutning på stiftelsesforeningens seminar
Stiftelsesforeningen avholdt sitt årsmøte tirsdag 26. april 2016 på Litteraturhuset i Oslo. Etter årsmøtet ble det arranger åpent seminar for stiftelser med spennende foredragsholdere. Det var stor oppslutning med ca 80 deltagere.
Tema for seminaret var Forvaltning av stiftelser i et langsiktig perspektiv.  Presentasjonene fra seminaret er lagt ut her:

Statssekretær Bård Folke Fredriksen

Hans Jørgen- Forvaltning i en liten stiftelse

Revisjon av stiftelsesloven

Knut Nordenhaug

Bjarte Urnes(002)

Aksel Mjøs